Czech English

AMO – Policy Papery: Boj proti dezinformacím na západním Balkáně. Pohled mladých lídrů.

3.11.2023
FoRS

Západní Balkán, jako region historicky poznamenaný složitou politickou dynamikou, je obzvláště zranitelný vlivem dezinformací. Ty mohou mít dalekosáhlé důsledky, ať už jsou poháněny geopolitickými zájmy, domácí rivalitou nebo aktéry, kteří se snaží zasít neshody. Dezinformace můžou podkopat důvěru v instituce, podněcovat etnické napětí a narušovat základy demokracie samotné. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace