Czech English

AMO + ÚMV + MZV – Eastern Partnership Day

Mezinárodnnikonference Den východního partnerství zhodnotí první desetiletí Východního partnerství a zároveň poskytne platformu pro otevřenou diskusi o jeho budoucnosti na pozadí politické, hospodářské a sociální dynamiky v partnerských zemích, jakož i očekávání členských států. Konference se koná 5. června 2019. Akce se zúčastní např. Karel Schwanzerberg, Carl Bildt nebo Andriy Veselovsky. Registrace probíhá pomocí formuláře.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace