Czech English

AMO – Webinář o integraci ukrajinských žáků do českých škol

Dovolujeme si Vás pozvat na cyklus šesti webinářů zaměřených na témata důležitá pro úspěšné začlenění dětí cizinců do školního kolektivu. Webináře jsouurčeny pro vedení školy, učitele, vychovatele ŠD, ŠK a dětských skupin, pedagogy volného času, školní psychology i speciální pedagogy. Webináře budou probíhat online na ZOOM ve dnech 6. – 16. června a je nezbytné se předem zaregistrovat. Celý program naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace