Czech English

Arnika – Balkánské řeky nedáme

6.8.2021
FoRS

Bosna a Hercegovina patří k zemím s nejvyšší biodiverzitou v Evropě a posledními opravdu divokými evropskými řekami.Tamní endemické druhy rostlin a živočichů dnes ohrožuje průmyslové znečištění a stovky projektů na výstavbu malých vodních elektráren. Mnozí pozvedli svůj hlas, což Arnika svou činností plně podpořila: vydáváním analýz a návrhů na ochranu životního prostředí, stáním u zrodu občanské Koalice pro řeky, navržením Deklarace na ochranu řek západního Balkánu apod. Více informací naleznete v přiloženém odkaze.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace