Czech English

Člověk v tísni – Projekt 1Planet4All – Active Citizens: Chráníme klima

6.8.2021
FoRS

Přemýšlíte nad tím, jak vést žáky k aktivnímu občanství? Trápí Vás klimatická změna a hledáte cesty, jak vzbudit u žáků zájem o toto téma? Celoroční program „Active Citizens: Chráníme klima“ směřuje k rozvoji aktivního občanství žáků, zvyšuje povědomí o změně klimatu a možnostech jejího řešení. Součástí je i dlouhodobý vzdělávací kurz pro pedagogy založený na metodickém přístupu Active Citizens. Přihlásit se můžete do 15. srpna 2021.Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace