Czech English

ARNIKA – Úspěchy z posledních měsíců

V posledních měsících organizace ARNIKA zaznamenala několik úspěchů na mezinárodním poli, mezi něž patří:

  • Lidé darovali půl milionu korun na pomoc Ukrajině. Příběhy těch, ke kterým pomoc směřovala, si můžete přečíst zde.
  • Sběr vzorků na thajské skládce elektroodpadu. Fotografie ze vzorkování v terénu zde.
  • Po čtyřech letech probíhajícím terénním výzkumu ARNIKA vydala souhrnnou publikaci Toxic Hotspots in Northern Armenia. Ta je výstupem komplexního mapování znečištění, které probíhalo v letech 2018 až 2021 v těžebních regionech na severu Arménie.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace