Czech English

„Ekologické problémy nerespektují státní hranice a svět je musí řešit společně. Zdravé životní prostředí je totiž důležitou podmínkou pro důstojný život každého a každé z nás.“ 

Tento apel předává výstava, kterou organizace Arnika vytvořila v rámci předsednického projektu EUPP: Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project.

Arnika vytvořila 6 panelů s fotografiemi a texty ilustrujícími českou rozvojovou spolupráci a její environmentální provázanost. Fotografie byly pořízeny během projektů Arniky. Výstava byla k prohlédnutí během lekcí pro studenty a také během konference Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních oblastech světa čelit komplexním krizím.

Pokud  byste chtěli využít výstavu na Vaší akci, rádi Vám pomůžeme jednat o jejím zapůjčení.

Jsme v tom spolu na konferenci FoRS Odolnost jako úkol

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace