Czech English

Asociace pro mezinárodní otázky – Klimatický podcast 2050

Aktuální klimatický podcast 2050, který připravili analytičky a analytici AMO a Fakta o klimatu, je na světě. Série představuje problematiku klimatických změn v celé své komplexnosti, takže se po poslechu budete v tématu dobře orientovat. Také se dozvíte, co Vy a my jako společnost můžeme udělat a jak můžeme situaci řešit. Poslechnout si ho můžete například na YouTube, či na jiných podcastových platformách. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace