Czech English

Asociace pro mezinárodni otázky – Konference The future of Europe: What role for Visegrad cooperation?

Odborníci ze zemí V4 a dalších regionů EU budou diskutovat o těchto tématech a příležitostech k navázání hlubší spolupráce:
1. EU v roce 2021: Potenciál regionální spolupráce, nebo kakofonie zájmů? Reflexe ponaučení ze vzájemné spolupráce různých regionů EU během krize Covid-19. 
2. Post-pandemická obnova Evropy: Společné řešení klimatické krize a Covid-19. Diskuze o možných partnerech zemí V4 pro spolupráci na klimatických projektech.
Konference se bude konat 15. 6., registrace probíhá do 7. 6. Bližší informace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace