Czech English

Asociace pro mezinárodní otázky – Nové impulsy pro českou strategii v Africe

AMO představuje svůj policy paper, v němž analyzuje současný český přístup k Africe. Na jedné straně se česká diplomacie snaží definovat prioritní region a zaměřit aktivity na tento region. Efektivnímu řešení však brání chybějící dlouhodobé perspektivy, neschopnost definovat jasné a dosažitelné cíle, neexistující významnější vazby na vybraný region a celkově omezené zdroje a kapacity. Veřejná debata o českých aktivitách na kontinentu za široké účasti občanské společnosti v podstatě chybí. Nový policy paper chce tuto debatu podnítit a jeho cílem je nastolit klíčové otázky, jež by v debatě o českých strategických zájmech v Africe měly zcela jistě zaznít. Celý text policy paperu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace