Czech English

Bridge 47 – Nabídka následujících akcí v oblasti GRV a osvěty

  • Akce Imagine 4.7 Global Event – Síť Bridge 47 spojuje profesionály, kteří se věnují transformativnímu vzdělávání a obecně SDG cíli 4.7. Global event bude prostorem pro sdílení nejrůznějších poznatků z pole vzdělávání. Tato třídenní akce bude zahrnovat širokou škálu workshopů. Akce bude probíhat od25. do 27. května. Registrace je spuštěna. Celý program zde
  • How can transformative Education strenghten our green competencies to build a more sustainable future? – virtuální diskuze o roli zelených kompetencí a transformativního vzdělávání při dosahování udržitelné budoucnosti v kontextu Agendy 2030. Diskuze bude součástí EU Green Week 2021 a uskuteční se 12. 5. 
  • UNESCO World Conference od Education for Sustainable Development – akce se uskuteční 17. května. Možnost registrace zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace