Czech English

Bulletin o ZRS ČR

19.8.2015
FoRS

Prolistovat právě můžete letní dvojčíslo Bulletinu, který MZV vydává u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015. Jistě začněte milým apelem na hodnoty lidskosti zástupkyně ředitelky Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Hany Volné. Hlavními tématy zpravodaje jsou na červenec děti a mládež, na srpen pak humanitární pomoc.

Zde se tedy dočtete více o nejen životních podmínkách moldavských dětí, o české pomoci v Nepálu, ale i o dalších aktivitách české zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace