Czech English

Burma Centre Prague – Akce na podporu Barmy

Myanmarská komunita v ČR (MCCR) Vás srdečně zve na setkání na podporu všech politických vězňů v Barmě (včetně paní Su Ťij), kteří musí trávit svoje narozeniny ve vězení nebo ve vazbě. Současně se připomene Mezinárodní den eliminace sexuálního násilí v konfliktních oblastech a bude se žádat zastavení násilí páchaného nejen na ženách a nejen v Barmě. Akce se uskuteční 19. června od 14:00 do 15:30 hod. na náměstí Jana Palacha, Praha 1 – Staré Město. Jako projev solidarity s barmskými politickými vězni si, prosím, oblečte modrou košili či tričko. Odkaz na akci zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace