Czech English

Burma centrum Praha – online setkání a možnost dobrovolnictví

Barmská komunita v České republice zve na online setkání. Cílem bude popřát lepší začátek nového barmského roku všem lidem z Barmy. Setkání se bude konat 17. 4. v 15 hodin. Zároveň Barmské centrum Praha k různým příležitostem hledá pomocnou ruku dobrovolníků. Za účelem omezit administrativní zátěž spojenou s jejich koordinací byla vytvořena databáze,  do které se mohou zájemci sami registrovat a určit, s čím nám mohou pomoci. Pokud máte zájem, zaregistrujte se zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace