Czech English

CARE – MENA Rapid Gender Analysis

25.6.2020
FoRS

Region Blízkého východu a severní Afriky nyní čelí pandemii Covid-19 a ekonomickým opatřením, které mají za cíl dopady pandemie zmírnit. Křehké úspěchy v postavení žen jsou ohroženy, násilí na základě pohlaví roste a hlasy žen nejsou slyšeny. Analýza organizace CARE se snaží poskytnout střízlivou představu o dopadu pandemie na ženy a dívky žijící na Blízkém východě a v severní Africe. Zde naleznete fact sheet a zde shrnutí analýzy.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace