Czech English

Caritas Luxembourg & Cercle de Coopération – SDGs Conference 2015

19.11.2015
FoRS

Neváhejte se zúčastnit konference k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs 2015-2030), která se uskuteční v Lucemburku v termínu 7.-9- prosince 2015. Diskutovat se bude o inovativních partnerství v rámci SDGs či  posilování a hledání nových partnerství mezi globálním Severem a Jihem. Pracovním jazykem je angličtina a francouzština. Je nutné se přihlásit zde do 30. listopadu. Účastník má možnost požádat pořadatele o proplacení části nákladů.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace