Czech English

Centrum občanského vzdělávání – Jak oslovit českou veřejnost?

17.9.2015
FoRS

Další pozvánka k Vám míří od Centra občanského vzdělávání na seminář „Jak oslovit českou veřejnost“, který se uskuteční postupně na třech místech v ČR: 15.10. v Praze5.11. v Brně a 19.11. na dosud neurčeném místě. Akce se koná v návaznosti na výzkum “ Občanská angažovanost 2015“ z června letošního roku. Více informací o výzkumu zde. Seminář, který je tedy praktickým pokračováním výzkumu, má dvě části: v první půlce bude představen výzkum a přehled osmi hlavních typů Čechů ve vztahu k občanské angažovanosti, v druhé polovině se bude pracovat v pracovních skupinách. Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., odborný garant výzkumu a sociální psycholog zabývající se komunikací neziskových témat s veřejností. Akce bude zdarma. Vítání budou účastníci z širokého spektra nevládních neziskových organizací, ať už se zabývají lidskoprávní, humanitární, politickou, sociální, zdravotní, environmentální či kulturní problematikou.  Zájemci, prosím, dejte vědět na email horak@obcanskevzdelavani.cz , zda máte o účast zájem, plus ve kterém termínu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace