Czech English

ČES – Konference České evaluační společnosti 2023

5.4.2023
FoRS

Výroční konference České evaluační společnosti se bude konat ve dnech 14. a 15. června na ČZU v Praze. Konference je příležitostí pro sdílení zkušeností a pro společné hledání cest, které mohou přispět k posílení evaluací a jejich efektivnějšímu využívání. Na základě komunikace se členy a dalším evaluačními partnery jsou pro letošní rok navržena tato témata: role a zapojení samosprávy v evaluacích, rozvojové evaluace v měnícím se světě, evaluace ve vztahu k podpoře a integraci menšin a uprchlíků, mezinárodní spolupráce v evaluacích. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace