Czech English

Petr Daniš – Klima je příležitost

5.4.2023
FoRS

Máte obavy ze změny klimatu? Trápí vás environmentální žal? Víme, že planeta není v kondici, ale obavy ze změny klimatu stačit nebudou – pojďme se raději pustit do nápravy. Jak? Odpovědi najdete v nové knize Petra Daniše Klima je příležitost – opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi. Rozhovor s autorem knihy si můžete poslechnout v Podcastu 2050. Jádro rozhovoru nabízí diskuzi nad tím, jak kniha vznikala a jaký přístup ke komunikaci změn klimatu za ní stojí. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace