Czech English

Časopis Evaluační teorie a praxe – Výzva pro autory

29.10.2015
admin
Časopis Evaluační teorie a praxe je jediný odborný časopis v ČR, který se systematicky věnuje problematice evaluací. Nabízí příležitost pro publikování původních vědeckých, jinde nepublikovaných textů týkajících se evaluační metodologie, evaluačních teorií, přístupů a evaluačních případových studií. Příspěvky mohou být na různé oblasti týkající se evaluací, například:
  • evaluace veřejných politik a národních intervenčních programů,
  • problematika evaluací ve školství,
  • evaluace zdravotních programů a projektů
  • metody hodnocení projektů,
  • evaluace zahraniční rozvojové pomoci.
Vítány jsou též příspěvky zabývající se tématy jako např.:
  • metody využitelné při hodnocení dopadů regulací (RIA),
  • možnosti a limity využití evaluačních technik při hodnocení zaměstnanců,
  • další relevantní témata.
Plné texty prosím zasílejte na emailovou adresu: rukopisy@evaltep.cz. Příspěvky by měly být zpracovány v souladu s pokyny pro autory uvedenými na stránkách časopisu viz Pokyny pro autory. Všechny příspěvky, mimo případové studie, procházejí recenzním řízením, na jehož základě redakce rozhodne o přijetí textu k publikaci. Příspěvky jsou přijímány průběžně. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Redakci časopisu Evaluační teorie a praxe prostřednictvím emailové adresy: redakce@evaltep.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace