Czech English

Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendelova Univerzita v Brně – Jak zefektivnit produkci a zpracování ovoce v Etiopii?

  • Úvod
  • Novinky z ČR a ze světa
  • Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendelova Univerzita v Brně – Jak zefektivnit produkci a zpracování ovoce v Etiopii?

V rámci projektu „Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu a efektivní produkci v Arba Minch Zuria“ se zástupci  Fakulty tropického zemědělství (FTZ) společně s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně vydali do Etiopie zahájit nový čtyřletý rozvojový projekt s cílem zlepšit znalosti a dovednosti místních farmářů, diverzifikovat lokální ovocnou produkci, zpřístupnit pěstitelům nové obchodní možnosti a snížit posklizňové ztráty. Více informací naleznete zde.

Podívejte se na fotografie přímo z místa projektu:


Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace