Czech English

Charita ČR, Big Terra – Mobilní aplikace pro zambijské farmáře

16.9.2021
FoRS

Charita ČR dlouhodobě působí v Zambii a pomáhá tamním farmářům zvýšit výnosnost produkce, učí je efektivním metodám hospodaření a zaměřuje se na zemědělské inovace. Nejnovější počin představuje mobilní aplikace, která poskytuje informace o počasí a další data cenná pro hospodaření drobných rolníků i větších zemědělských družstev. Vznikla ve spolupráci s českým start-upem Big Terra v rámci projektu AgriBusiness for LIFE financovaného Českou rozvojovou agenturou. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace