Czech English

Diakonie ČCE – Působení ve Vietnamu

16.9.2021
FoRS

Diakonie ve Vietnamu už druhým rokem pomáhá zlepšovat celkový právní rámec pro ochranu dětí. V rámci grantu programu TRANSITION, který poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, podporují práci klíčových expertů, kteří úzce spolupracují s vietnamskou vládou, policií a justicí. Zatímco v roce 2020 šlo o vytvoření nového cirkuláře (souboru pokynů), který určoval citlivější postupy při vyšetřování dětí, které byly obětí zločinu i sexuálně zneužívány, letos podporují jeho zavádění do praxe pomocí školení pro policii. Celý článek si přečtěte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace