Czech English

Charita ČR – „Proč jsou dobrovolníci důležití v poskytování humanitární a rozvojové pomoci?“

8.12.2023
FoRS

Při humanitárních krizích a katastrofách jsou to často dobrovolníci, kteří jako první poskytují okamžitou pomoc zasaženým lidem. Ať už jde o distribuci jídla a vody, lékařskou péči nebo zajištění přístřeší. Dobrovolníci jsou při poskytování humanitární a rozvojové pomoci zásadní. Díky jejich zapojení je možné pomáhat mnohem více lidem v nouzi. Pomoc dobrovolníků ale musí být zároveň dobře zorganizovaná, aby nepřinesla více škody než užitku. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace