Czech English

INEX SDA – Platforma „I-YES“

8.12.2023
FoRS

Mladí lidé budou generací nejvíce postiženou změnou klimatu. Síť odborníků a mladých lidí zaměřených na globální vzdělávání z České republiky, Francie, Německa a Rumunska společně vytvořili projekt zaměřený na potřeby pracovníků s mládeží. Platforma I-YES (Inclusive Youth Engagement for Sustainability) je ideální pro všechny, kdo pracují s mládeží a potřebují pomoci v tom, jak uchopit neformální vzdělávání na témata globálního občanství, udržitelnosti, inkluze a leadershipu. Platforma nabízí užitečné metodiky a pokyny, jak povzbudit všechny mladé lidi k jejich udržitelnému zapojení. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace