Czech English

Charita ČR – V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • Charita ČR – V Mongolsku bojujeme se změnou klimatu pomocí recyklace stavebního odpadu
19.6.2020
FoRS

Mongolsko se potýká s obrovským znečištěním. Velký rozmach stavebnictví vedl k tomu, že se v posledních letech stal z odpadu závažný problém. Environmentální problematika se podceňuje a chybí účinná legislativa k odpadovému hospodářství. Odpad ze staveb a demolic se obvykle ukládá na nelegální skládky a znečišťuje tak půdu i řeky. Více než devadesát procent stavebního odpadu přitom může být znovu použito nebo recyklováno. Pobočka Charity ČR v Mongolsku proto přišla s projektem na zvýšení efektivity využívání zdrojů a čistší produkce ve stavebním sektoru. Přečtěte si více i projektu zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace