Czech English

Civic Europe – Grantová výzva pro občanskou soudržnost

Přihlaste se do právě vyhlášené grantové výzvy Idea Challenge, která je určena pro jednotlivce a organizace, aby podpořili aktivní občanství a propojovali názorově nesourodé skupiny. Vyhlašuje ji evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe, partnery v ČR jsou Spiralis a Glopolis. V případě dotazů kontaktujte M. Trošoka (trosok@glopolis.org). Termín pro posílání Vašich návrhů je od 15. 3. do 26. 4. 2021. Více informací naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace