Czech English

CIVICIUS – Monitor tracking civil space

7.12.2018
FoRS
CIVICUS pracuje téměř dvě desetiletí na posílení občanské činnosti a občanské společnosti na celém světě, zejména v oblastech, kde je ohrožena participativní demokracie a svoboda sdružování občanů. Aktuální údaje z monitorovacího programu CIVICUS ukazují, že občanská společnost je v závažné situaci. Potlačování mírového občanského aktivismu je ve většině částí světa nadále rozšířenou krizí. K dispozici nyní poskytuje zprávu globální a regionální analýzy. CIVICUS pracuje téměř dvě desetiletí na posílení občanské činnosti a občanské společnosti na celém světě, zejména v oblastech, kde je ohrožena participativní demokracie a svoboda sdružování občanů. Aktuální údaje z monitorovacího programu CIVICUS ukazují, že občanská společnost je v závažné situaci. Potlačování mírového občanského aktivismu je ve většině částí světa nadále rozšířenou krizí. K dispozici nyní poskytuje zprávu globální a regionální analýzy. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace