Czech English

Civil Space Report 2023 – Fighting for Democratic Empowerment and Resilience

5.4.2023
FoRS

Občanská společnost je důležitou součástí demokracie a právního státu. Během konfliktů či přírodních katastrof poskytují organizace občanské společnosti a dobrovolníci pomoc lidem v nouzi. V celé EU však nevládní organizace, sdružení a hnutí čelí výzvám a tlakům v souvislosti se zhoršováním demokratických procesů a porušování právního řádu. Zpráva o občanském prostoru ukazuje podobné trendy a vzorce zhoršování občanských svobod v celé Evropě.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace