Czech English

CONCORD – The game changer. How a feminist foreign policy can transform societies

5.4.2023
FoRS

Standardizovaný formát, který by stanovil, co by měla feministická zahraniční a rozvojová politika obsahovat, dosud neexistuje. Feministická zahraniční politika Švédska však umožňuje identifikovat řadu konceptů a přístupů, které jsou klíčové pro skutečnou a úspěšnou feministickou zahraniční a rozvojovou politiku. Pokud jsou tyto prvky uplatňovány, může být tato politika mocným nástrojem, který dokáže měnit životy, měnit škodlivé struktury a normy a budovat inkluzivní, udržitelné a mírové společnosti. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace