Czech English

Charita Česká republika

Země působnosti Česká republika + cca 15 zemí v zahraničí (např. Gruzie, Kosovo, Moldavsko, Zambie)

Sektory působnosti Humanitární pomoc, podpora živobytí, zemědělství či obnova zdrojů obživy, sociální práce, zdravotní péče,  vzdělávání

Charita Česká Republika se zabývá humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací. V jednotlivých zemích se věnuje hlavně zdravotnictví, sociální práci, zemědělství a zajištění zdrojů pitné vody, podporuje vzdělávání, rozvoj drobného podnikání i občanské společnosti. Dbá na ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv, soustředí se na strategický a udržitelný rozvoj. Humanitární pomoc Charita poskytuje hlavně lidem, kteří přišli ve válečném konfliktu nebo po přírodní katastrofě o domov, hrozí jim hlad, epidemie, nemají dostupnou lékařskou péči a podobně. Charita vede také projekty globálního rozvojového vzdělávání. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace