Czech English

Development Alliance

Země působnosti Česká republika a zahraničí

Sektory působnosti Humanitární pomoc, životní prostředí, zemědělství, lesnictví, management vodního a odpadového hospodářství, sociální rozvoj

Development Alliance se zaměřuje na rozvojovou a humanitární pomoc v České republice i v zahraničí. Reaguje na nutnost tvoření mezioborových a mezisektorových partnerství. V rámci činností se soustředí na komplexní projekty související s oblastí životního prostředí, zemědělství, lesnictví, managementu vodního a odpadového hospodářství, sociálního rozvoje a celkového života jednotlivců i celých komunit. Dále usiluje o profesionalizaci a budování kapacit neziskových organizací v oblasti přípravy, vedení a monitoringu projektů, případně odborných kapacit oborových institucí. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace