Czech English

Fairtrade Česko a Slovensko

Země působnosti Česká republika a Slovensko

Sektory působnosti Podpora a propagace certifikační značky Fairtrade

Fairtrade Česko a Slovensko je nevládní nezisková organizace, která sdružuje subjekty zabývající se podporou myšlenky fair trade, tedy spravedlivého obchodu. Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, respektu a transparentnosti, jehož cílem je dosažení větší spravedlnosti v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky drobným zemědělcům a dalším pracujícím v zemích globálního Jihu a chrání jejich práva a svobody. Fairtrade Česko a Slovensko rozvíjí trh s fairtradovými výrobky v Česku a na Slovensku, informuje veřejnost o fair trade, buduje důvěru ve fair trade, a reprezentuje hnutí spravedlivého obchodu v ČR a na Slovensku. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace