Czech English

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Země působnosti Více než 25 zemí (např. Česká republika, Libanon, Mauritánie, Kambodža, Bangladéš)

Sektory působnosti Humanitární pomoc v ČR (lidé v nepříznivých životních situacích), rozvojová spolupráce v zahraničí , globální rozvojové vzdělávání, zdravotnictví

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci v zahraničí. Školí dobrovolníky pro práci u nás i ve světě, vzdělává veřejnost. Práce Diakonie v různých zemích se týká přímo nebo nepřímo také dětí a mladých lidí. Diakonie podporuje ženy v Etiopii a Zambii, aby dokázaly uživit sebe i své děti a nebyly závislé na cizí pomoci. Poskytuje také pomoc uprchlíkům a přispívá k soběstačnosti farmářů v rozvojových zemích. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace