Czech English

Koridor UA

Země působnosti Ukrajina 

Sektory působnosti Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, zprostředkování humanitární logistiky

Koridor UA je nezisková nevládní organizace založená na myšlenkách dobrovolnictví, solidarity a zodpovědnosti jednotlivce. Působí v Ukrajině od roku 2022. Společně se sesterskou ukrajinskou organizací БО БФ Коридор УА poskytuje základní humanitární pomoc ve frontových oblastech a vnitřně vysídleným osobám. Organizace zároveň tvoří platformu pro zprostředkování humanitární logistiky dalším organizacím a dobrovolným skupinám, a pro efektivní propojování evropských a ukrajinských iniciativ. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace