Czech English

Na mysli

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Globální rozvojové vzdělávání a klimatická osvěta, ochrana životního prostřední, fairtrade, klimatická spravedlnost

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Organizace se snaží o obnovení vztahu mezi městským obyvatelstvem a životním prostředím, podporuje a motivujeme jednotlivce na cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušuje. Věnují se převážně osvětové práci v oblasti klimatických změn, potravinové bezpečnosti, udržitelnému zemědělství a cílům udržitelného rozvoje OSN. Organizujeme promítání dokumentárních filmů, debaty s odborníky a tématické workshopy. Na míru připravujeme interaktivní školení a vzdělávací programy pro základní, střední i vysoké školy, zaměstnance*kyně či veřejnost, kde si účastníci*e zábavnou formou přisvojují environmentální témata. Nabízíme také konzultace udržitelného životního stylu pro jednotlivce i organizace. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace