Czech English

Plant for the Planet

Země působnosti Česko (vzdělávání), Ghana (obnova lesů) & svět (v rámci mezinárodní rodiny organizací)

Sektory působnosti Obnova lesů a ekosystémů, klimatické vzdělávání, globální klimatická spravedlnost, empowerment dětí a mládeže

Plant-for-the-Planet je globální iniciativa empowerující mládež, veřejnost i jiné organizace k obnově lesních ekosystémů a k boji za klimatickou spravedlnost. Od založení v roce 2007 zapojili již přes 100 tisíc dětí a mladých lidí, kteří motivují k obnově lesů v regionech nejvíce ohrožených klimatickou krizí. Vedou vlastní projekty na obnovu lesů v Mexiku, Španělsku či Ghaně. Své know-how sdílí s 250+ organizacemi, které obnovují lesy, na své monitorovací a fundraisingové platformě, se kterou se vysadilo již přes 80 milionů stromů. V Česku už 10 let učí děti a veřejnost vnímat klima jako globální výzvu s cílem zapojit je do nové generace klimatického hnutí pod hlavičkou #GenerationRestoration. Stromy sází česká nadace především v Ghaně ve spolupráci s tamními kolegy – od českých dárců již zafinancovali přes 70 tisíc stromů, které pomáhají místním řešit dopady klimatické krize i chudoby. Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace