Czech English

Člověk v tísni – Deset let pomoci v DR Kongo

20.9.2019
FoRS

Díky svému místnímu týmu a úzké spolupráci s lokálními partnery pomáhá ČvT v těžko dostupných oblastech v provinciích Jižní Kivu a Maniema, kde mimo jiné bojuje s akutní podvýživou dětí a matek. Díky této pomoci se na 2500 konžských dětí každý rok vyléčí z podvýživy a další desetitisíce lidí jsou proškoleny v tom, jak jí předcházet. Úspěchy ČvT a nejpalčivější problémy Konga se dočtete článku.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace