Czech English

Člověk v tísni – Konference „Mediální obraz rozvojových témat“

25.11.2016
FoRS

Jaké dovednosti žákům předat, aby se naučili současnému světu lépe rozumět a orientovali se v něm? Odpovědi na tyto otázky vám nabídne ČvT během konference Mediální obraz rozvojových témat. Čekají vás zde dvě panelové debaty – Mediální obraz chudoby a Dobrá praxe globálního rozvojového vzdělávání ve výuce, projekce dokumentárního filmu „Co se nenosí“ i praktický workshop věnovaný občanskému aktivismu ve škole. Konference se uskuteční  9. 12. 2016 na PedF UK, Velkém sále, Magdalény Rettigové 4. Konference je zdarma. Více informací naleznete na stránkách konference!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace