Czech English

Člověk v tísni – Ramadán ve válkou zmítané Sýrii

1.7.2021
FoRS

Ramadán představuje pro muslimy nejposvátnější část roku. Během „měsíce dobrých skutků“ sdílí jídlo s těmi, kteří to potřebují. 60 % lidí v Sýrii nemá dostatek jídla, jedná se tak o jediné období, kdy se má většina rodin možnost slušně najíst. Člověk v tísni poskytuje některým tamním obyvatelům elektronické poukázky na nákup potravin, které se každý měsíc dobíjí na 60 dolarů, což umožňuje nakoupit potřebné jídlo na celý měsíc. Fotografie, videa a více o tématu naleznete na nových webových stránkách v přiloženém odkazu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace