Czech English

Lékaři bez hranic – Činnost ukončena ve dvou detenčních centrech v Libyi

1.7.2021
FoRS

Opakované násilné incidenty vůči migrantům a uprchlíkům přinutily Lékaře bez hranic ukončit činnost ve dvou detenčních centrech (Mabani a Abu Salim) v hlavním městě Libye, Tripolisu. Špatné zacházení a fyzické útoky od letošního února narůstají na četnosti, s čímž  koresponduje nárůst případů nuceného navrácení osob pokoušejících se překonat Středozemní moře. Libyjská pobřežní stráž k 19. červnu zadržela více než 14 000 jedinců. Výsledkem jsou přeplněná detenční centra a zhoršení tamních životních podmínekNárůst napětí a násilí představuje pro pracovníky Lékařů bez hranic bezpečnostní riziko. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace