Czech English

Člověk v tísni – To jsme my, humanitární pracovníci. To je Ukrajina

Konflikt na východní Ukrajině trvá už sedm let a Člověk v tísni se rozhodl ukázat realitu očima humanitárních pracovníků, kteří denně pomáhají lidem, kterým válka zasahuje do života. Mnoho z nich vyhnal probíhající konflikt z domova a oni se rozhodili pomáhat svým krajanům a krajankám. Letos se na pár týdnů stali ukrajinskými Youtubery a ukázali, jaký dopad má konflikt na lidi žijící poblíž kontaktní linie a na prahu Evropské unie. Do tamního života můžete nahlédnout v nových epizodách v pondělí a ve čtvrtek ve 20 hodin na Youtube a Facebooku

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace