Czech English

Člověk v tísni, Varianty – Nejnovější webináře

23.4.2020
FoRS

pondělí 20. dubna začal měsíční blended learningový kurz Labyrint migrace pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřený na aktuální problematiku fenoménu migrace. Kurz je složen ze čtyř tematických webinářů s odborníky a samostudia doporučených materiálů. Do kurzu je možné se přihlásit, i když jste se neúčastnili prvního úvodního webináře. Varianty také již nyní vyhlásily pravidelnou komiksovou soutěž Bohouš a Dáša mění svět. Letošní ročník je na téma Pěstuj naději! Proto Vám nabízí úvodní webinář Komiks ve výuce (28. dubna 2020), který Vás seznámí s pravidly soutěže a základními postupy, jak pracovat s komiksem ve výuce. Následovat budou praktická výuková videa. 29. dubna 2020 se koná také již pátý webinář ke knize Největší přání

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace