Czech English

NaZemi – Online podpůrná setkání pro pedagogy a pedagožky

23.4.2020
FoRS

V NaZemi otevřeli online podpůrná setkání, jejichž hlavním záměrem je vytvořit prostor pro sdílení a vzájemnou podporu. Setkání budou probíhat zatím vždy jednou týdně ve čtvrtek od 16:00 do 17:30, vždy pro 6–7 účastníků. Je nutné se předem přihlásit. NaZemi rádo uvítá pedagogy a pedagožky napříč vzdělávacím systémem (ZŠ, SŠ, VŠ), protože rozmanitá zkušenost a kontext každého z účastníků může přinést hodnotné podněty. Setkání jsou otevřená – tzn., že se každý týden složení může měnit. Můžete se zúčastnit jednou, ale také několikrát za sebou. Témata setkání se budou odvíjet od aktuálních potřeb těch, kdo se budou právě účastnit. Termíny setkání se budou průběžně doplňovat a aktualizovat. Více informací o organizaci a termínech se dozvíte zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace