Czech English

CONCORD Europe – Nová příručka CONCORDu k nástroji EK Global Europe / NDICI pro NNO

CONCORD Europe vydal první část příručky k finančnímu nástroji EU pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci „Global Europe“ 2021 – 2027Publikace určená organizacím občanské společnosti obsahuje obecné představení nástroje Global Europe a načrtává příležitosti pro ně plynoucí jak z nástroje Global Europe, tak i dalších programů EU. Podrobnější informace k možnostem zapojení se NNO pak budou součástí druhé části Příručky v následujících měsících. První díl je k dispozici zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace