Czech English

CONCORD Europe – Nová zpráva „The Road to Equality“

CONCORD tento týden představil zprávu „The Road to Equality: How do EU Member States address inequalities through international cooperation?“. Zpráva se zabývá např. tím, zda existuje politický závazek čl. zemí EU k snižování nerovností skrze své ZRS nebo konkrétní nástroje, dále analyzuje cílené aktivity na snižování nerovností (např. sociální a zdravotní sektor, genderová rovnost, lidé s postižením, podpora obč. společnosti, aj.) a některé aspekty obchodní a klimatických politik čl. zemí EU s dopadem na partnerské země. FoRS poskytl příspěvek k analýze české ZRS. Kompletní zprávu, její shrnutí a interaktivní mapu EU s informací k jednotlivým členským zemím EU vč. ČR naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace