Czech English

CONCORD Europe – Vysvětlení ke grantovým pravidlům EK DG INTPA 2021 – 2027

Evropská konfederace NNO CONCORD Europe vytvořila následující materiály:

  • Vysvětlení ke změnám v manuálu Practical Guide PRAG z prosince 2021,které budou použity na všechny granty v období 2021 – 2027 – dostupné zde.
  • Vysvětlení k novému sebehodnocení DG INTPA k oblasti „Sexual Exploitation, Abuse and Harassment“ – dostupné zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace