Czech English

CONCORD newsletter

3.6.2014
FoRS
V novém newsletteru CONCORD se dočtete:
  • Valné shromáždění 2014 se v Bruselu uskuteční 4. – 5. června. Mezi diskutovaná témata budou patřit volby, strategie, úspěchy a akce.
  • President Election Webinar – Záznam webináře můžete sledovat zde.
  • 5 Candidates for CONCORD Board – Video prezentace, životopisy a motivační dopisy kandidátů naleznete zde.
  • What’s next after the EU elections? – Video z webináře o dopadu voleb do Evropského parlamentu naleznete zde.
  • Citizens engagement in times of crisis – Tuto publikaci DEEEP naleznete zde.
  • DARE Forum: #BringBackOurGirls – Bližší informace zde.
  • Citizens for Global Education – Konference o globální výchově k občanství se bude konat 24. – 25. června. Více informací zde.
Další informace ohledně plánovaných akcí, pracovních nabídek, projektů a další naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace