Czech English

CONCORD – Proposals for mainstreaming equality in international cooperation

2.7.2020
FoRS

Společným přijetím Evropského konsensu o rozvoji v roce 2017 se Evropská komise, Parlament a Rada zavázaly ke snižování nerovnosti v rámci své rozvojové spolupráce. CONCORD v tomto dokumentu uvádí konkrétní návrhy, jak toho dosáhnout. Pouze tehdy, když budou zaměstnanci poskytovány potřebné instrukce, nástroje a školení, bude možné systematicky integrovat rovnost do jejich každodenní práce, což povede k tolik potřebné institucionální kulturní změně. Přečtěte si celý dokument zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace