Czech English

CONCORD – Report „What makes the difference for equality?“

24.3.2023
FoRS

Případové studie z Jižní Afriky, Paraguaye a Bangladéše ukazují, jak může Evropa konstruktivně spolupracovat s komunitami a marginalizovanými skupinami a podporovat jejich boj za rovnost. Zpráva identifikuje řadu klíčových prvků pro dosažení rovnosti a doufá, že podnítí diskusi mezi evropskými tvůrci politik, aby plně začlenili snižování nerovnosti do svých programů. Concord také shromáždil výpovědi účastníků a vedoucích projektů financovaných EU a členskými státy EU ve videu, které zdůrazňuje čtyři klíčové zásady, jimiž by se měly programy řídit. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace